Örminge Human och Hästhälsa

Shockwave

EFFEKT AV BEHANDLING

 • Smärtlindring
 • Ökad blodgenomströmning. Ökar blodcirkulationen
 • Smärtlindring, effekt på nervvävnad
 • Utsöndring av vävnadshormoner: som skapar nya blodkärl och ombildar ben.
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Triggar igång kroppens egna naturliga läkeprocess och stimulerar till benbildning
 • Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Ökad vävnadsåterbyggnad, även benvävnad återskapas snabbare
 • Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer
 • Behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i många fall undvikas
 • Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering
 • God evidens vid behandling av sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnader
 • Behandling av spända och överansträngda muskler med den nya linjära proben

Shockwave therapy eller Stötvågsbehandling (tryckvågsbehandling) som det heter på svenska benämns vanligtvis ”extracorporeal shockwave therapy”, förkortas ESWT och är en effektiv och väldokumenterad behandlingsmetod som kan reducera eller eliminera besvär och smärta i muskler, senor och senfästen. När man ska beskriva vad shockwave är och hur det verkar så är det svårt, mycket förenklat kan man säga att det är en form av mekanisk energi – en form av akustiska vågor ljudvågor – tryckvåg

Fokuserad shockwave kan beskrivas som mekanisk energi i form av akustiska vågor, dessa vågor har ett extremt högt tryck och även hög hastighet. Vågorna tar sig in i kroppen till det mål som är utsatt utan att på vägen in skada eller påverka någon annan vävnad eller struktur. Tryckvågor skapas till exempel när åskan mullrar samma sak är det med helikopterns roterblad, den åstadkommer också tryckvågor, dessa är helt ofarliga. Det är när dessa vågor fokuseras mot en viss bestämd punkt som man kan få den här nedbrytande och stimulerande effekten. Shockwave har använts inom sjukvården sedan 1980 talet, då sprängde man den första njurstenen med hjälp av ”stötvågor”. Stötvågsbehandling leder till en inflammationsliknande reaktion i den behandlande vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i nedslagsområdet, vilket stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser.

Tryckvågorna bryter ned skadad vävnad och förkalkningar. Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som inom det muskuloskeletala systemet används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i ben, muskler, senor och senfästen. Studier av hög kvalitet har visat att stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation.

Fokuserad stötvågsbehandling sker genom att en medicinsk apparatur genererar en högenergetisk ljudvåg som i vävnaden skapar bubblor som briserar. Det uppstår en process som kallas kavitation, vilket definieras som en formation av bubblor i rörelse i en vätska. Starka krafter skapas i området kring en bubbla i rörelse vilket skapar mekaniska vävnadsavbrott. Läkningen som följer dessa mekaniska vävnadsavbrott är den teoretiska förklaringen till neovaskulariseringen och den följande smärtlindring som behandling med fokuserade stötvågor ger. Mekanismen bakom smärtlindringen tillskrivs frisättning av ämnen som påverkar lokala smärtreceptorer samt hämning av smärtsignalen på ryggmärgsnivå. Den förbättrade läkningen kan bl. a. tillskrivas ökad kärlnybildning så att viktiga substanser, exempelvis kväveoxid, kan stimulera läkningsprocessen

KONTRADIKATIONER

 • Cortison-injektioner skall inte ha givits inom loppet av den senaste månaden före en behandling
 • Tendenser till blödningar och störningar med blodkoagulering med tillhörande medicinering
 • Tillväxtzoner behandlas inte
 • Cancer
 • Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet eller belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet .
KONTAKTA MIG

Har du några frågor, funderingar eller om du önskar boka en tid. Välkommen att kontakta mig.

Maila mig på ann@ogardstern.se eller ring mig på 070 – 346 11 18