Örminge Human och Hästhälsa

Medicinsk Laser

IMG_0283

Behandling

Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Man är med andra ord snabbare igång igen. Kom dessutom ihåg, att hästens allmänna välmående har inflytande på immunsystemet. Inom sårbehandling finns idag ingen bättre och effektivare behandlingsmetod. Kroppens endorfin (smärtstillande) och oxytozin (avslappnande effekt) frisläpps, vilket ger smärtlindring och välbehagkänsla hos hästen. Detta gör att hästen blir lugn, men även lite trött och kan börja att gäspa under en behandling. Laserbehandling är en smärtfri och riskfri behandlingsmetod och det finns inga biverkningar med lågenergilasern. Rent generellt kan man säga att alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva då de oftast är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar. Följande kan uppträda:

– Tillfällig eller bestående smärtlindring
– Tillfällig ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning.
– Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång.

Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Mer än 40 års forskning och erfarenhet visar detta. Det finns inga risker med laserbehandling även om djuret har implantat, proteser eller är dräktigt.

Laserljuset kan ibland även ge en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att hästen inte överbelastar leden, senan etc.

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel resultat på 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Normalt sett svarar ca 90% av patienterna på laserterapibehandling. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra. Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kan bli mindre tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

Medicinsk laserbehandling är en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet. Det finns stora fördelar med behandlingen och den har inga biverkningar. Behandling utförs där smärtan finns. Laserbehandling är en smärtfri och riskfri behandlingsmetod. För bästa resultat rekommenderas behandling vid flera tillfällen. Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Level Laser Therapy (LLLT).. lågeffektlaser som når ca 1-4 cm ner i vävnaden

Att ljus påverkar celler vet vi bland annat genom att se på växterna som tar hand om solljusets energi i sina växtceller. Även då solljuset träffar vår hud och D-vitamin bildas i våra hudceller. Solljus och lampa har ett brett och yvigt ljus som finns lite över allt och träffar huden helt ytligt. Laserljus är mycket koncentrerat till en stråle och når ner genom vävnader mer precist och djupare beroende på våglängd (nm). Laserljuset påverkar cellernas energiproduktion som skyndar på nybildning av celler samt reparerar skadade celler. Det i sin tur dämpar inflammationer och svullnader, ger snabbare läkning av sår och eksem, ger snabbare läkning av led- och senskador och ger smärtlindring på grund av minskad svullnad. Behandlingen är helt smärtfri och kan inte bränna eller skada huden. Jag använder laser från Irradia som har över 30 års erfarenhet inom laserteknologi, vetenskap och medicin. Irradia är den mest respekterade och erfarna tillverkaren av medicinsk laser i världen.

Vad kan behandlas

Vetenskaplig forskning, s.k. dubbelblinda studier visar positiva resultat på bl.a.ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, artros, reumatism, muskelvärk, akuta skador och efter operation. Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är alla typer av inflammatoriska problem utmärkta att laserbehandla, tack vare laserns förmåga att minska inflammationer.
– Sårläkning, Även svårläkta sår
– Snabb hämmande verkning på svullnad, smärta och ömhet
– Muskelspänningar
– Muskelvärk
– Muskelinflammationer
– Muskelbristningar
– Rörelsestörningar
– Hälta
– Gallor
– Gaffelbandskador
– Senskador
– Triggerpunkter

I förebyggande syfte
En behandling kan ta allt från 1-30 min eller längre beroende på vad som behandlas. Ofta ges 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland kan det krävas fler behandlingar utspridda under en längre tid. Ibland räcker det med en eller några få behandlingar.

Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada. För bästa resultat kan man då behandla dagligen den första veckan.

KONTAKTA MIG

Har du några frågor, funderingar eller om du önskar boka en tid. Välkommen att kontakta mig.

Maila mig på ann@ogardstern.se eller ring mig på 070 – 346 11 18