Örminge Human och Hästhälsa

elektroterapi

Effektiv vid

  • Kraftig sårskada
  • Senskador
  • Ledskador eller ledbesvär
  • Svullnader
  • Smärta
  • Nervskador eller neuralgier

 

Behandling med elektroterapi är i regel helt smärtfri och patienten känner inget obehag. Efter behandling av elektroterapi råder det 7 dagars karenstid för häst inför officiell tävling.

En effektiv behandlingsform som har möjlighet att påverka djupt liggande muskler, kraftiga spänningar, skadade eller överansträngda senor och ligament och lämpar sig även vid ledproblem. Elektroterapi har stor analgetisk ”smärtlindrande” effekt, samt kan hjälpa kroppen att ta hand om svullnader. Olika strömformer påverkar muskel och nervvävnad på olika sätt. Elektroterapi är ett maskinellt, högteknologiskt instrument med låg- och mellanfrekvent elektrisk ström. Strömmarna vandrar mellan plus- och minuspol, via plattor som placeras över eller på det område som man vill behandla. Man väljer vilken typ av ström man vill använda sig av beroende på skada. Hänsyn tas även till ifall man vill påverka muskeln i sig eller nerven som inverkar till muskeln. Elektroterapi ökar blodgenomströmningen lokalt i vävnaden som behandlas, vilket i sin tur leder till avslappning i spänd, stram och hård muskulatur. Metoden har även en smärtlindrande effekt då den kan påverka både sensoriska och motoriska nerver. Elektroterapi har en effektivare, djupare samt mer långvarig effekt på djupliggande muskulatur än exempelvis TENS, ultraljud, intraljud och massage.

 

Diadynamiska strömmar:
Vid behandling uppnås smärtlindring, avslappning – strömmarna återställer normal muskeltonus, stimulering av ämnesomsättningsförloppen i cellen genom förbättrad tillförsel av syre och näring, stimulerar ATP (energi) produktionen i cellen och återställer spänningen i cellmembranet vilket underlättar genomsläppligheten. Strömmarna ökar blodcirkulationen kraftigt lokalt och i degenererad vävnad höjer elektroterapi pH–värdet.

Galvan-ström är mycket smärtlindrande. Används vid smärtsamma tillstånd där det inte lämpar sig att påverka vävnaden med tryck eller i kombination med de diadynamiska strömmarna.

Jonisering: Det är mycket viktigt att minska svullnad vid skada eftersom förekomsten av svullnad förlänger tiden för tillfrisknad markant samt med ökad smärta som följd.

KONTAKTA MIG

Har du några frågor, funderingar eller om du önskar boka en tid. Välkommen att kontakta mig.

Maila mig på ann@ogardstern.se eller ring mig på 070 – 346 11 18