VÄRMEKAMERA

Värmekamera/termografi är en metod att registrera IR-strålning och omvandla denna till en värmebild. Värmekameran registrerar infrarött ljus för att ”se” och mäta den infraröda strålningen som en individ avger. Värmekameror kan, med extremt bra precision, beröringsfritt mäta IR-strålningen som sedan ger oss en bild av det som är aktuellt att mäta.
Att undersöka din häst med värmekamera är ett mycket bra hjälpmedel för att få en helhetsuppfattning om hur din häst använder/belastar sina muskler, leder och ligament. Värmekamera/termografering är ett bra komplement till djursjukhusens möjlighet till röntgen, ultraljud och övriga mer avancerade undersökningar. Med värmekamera kan du identifiera ev. skador innan det blir allvarliga problem och därigenom minimera kostsamma extrabesök hos veterinären och problemen för din häst.

Genom termografi kan du alltså identifiera skador på din häst innan det blir allvarliga problem. Hästar får precis som människor en förhöjning alternativt en sänkning av kroppstemperatur i ett skadat/inflammerat område . Dessa områden med ökad/minskad blodgenomströmning kan snabbt avläsas med värmekamera. Små skador/inflammationer/hälta som inte får läka ut ordentligt och direkt kan snabbt bli stora, allvarliga och kräva omfattande och kostsam vård. Inflammatoriska förändringar i muskler, senor och leder kan uppstå (och är därför mätbara) flera veckor innan klinisk hälta är synlig. Av den anledningen kan ex. vila, annan träning och/eller veterinärbesök snabbt påbörjas långt innan skadan kommit långt.
Värmekameran lokaliserar inte bara var en eventuell skada sitter utan visar också hur utbrett problemet är. Lokaliserar man t.ex. en kraftig värmeökning runt kotleden kan man även se eventuell temperaturskillnad vid andra leder, muskler och ligament som kan ha påverkats av det aktuella området. Man kan då rekommendera hästägaren att vara varsam vid dessa områden och jag som terapeut kan även behandla dom påverkade vävnaderna för att undvika eventuell skada.

KONTAKTA MIG

Har du några frågor, funderingar eller om du önskar boka en tid. Välkommen att kontakta mig.

Maila mig på ann@ogardstern.se eller ring mig på 070 - 346 11 18